weibel installation


Gå til indhold

Afskrivningsregler

Profil

Solcelleanlæg og solceller skattemæssig behandling af investering
Skattemæssige muligheder

Der er to muligheder for private at vælge imellem når de skal opgøre den skattemæssige fortjeneste af et vedvarende energi - anlæg, herunder solcelleanlæg.

Den skematiske ordning
Virksomhedsordning
Den skematiske ordning

Den skematiske ordning er ny ordning der er mulig at benytte fra den 1. januar 2011, for så vidt angår privates investeringer i solcelleanlæg. Det er en udvidelse af en ordning, der har været mulig at bruge for vindmøller, men er nu udvidet, til at gælde alle former for vedvarende energi - anlæg.

Den skematiske ordning er ganske nem at arbejde med i praksis.

Hvis solcelleanlægget har en bruttoindtægt på under 7.000 kr. om året, er indtægten skattefri
Hvis solcelleanlægget har en bruttoindtægt på over 7.000 kr., medregnes 60% af indkomsten over de 7.000 kr. til den personlige indkomst
Eksempel:Da der til bruttoindkomsten kun bliver lagt den del af produktionen, der ikke blive brugt i husstanden, vil der i praksis aldrig skulde betales skat.

Virksomhedsordning
Virksomhedsordningen benytter sig af de almindelige skatteregler for virksomheder. Det giver øgede muligheder for afskrivninger på solcelleanlægget, men kræver også mere regne - og administrativt arbejde.

Det er reglerne for afskrivning af driftsmidler der skal benyttes, og det giver derfor mulighed for, selv at vælge hvor meget der skal afskrives på solcelleanlægget om året. Det er muligt at vælge en procentsats mellem 0 og 25%. Det behøver ikke at være et helt tal, men når procentsatsen er valgt, kan den ikke laves om.

Selvom man kan afskrive, skal man dog huske at i denne ordning skal der betales skat af produktionen, og vel og mærke hele produktionen. Skattegrundlaget er ikke den værdi strømmen har for dig, men er 60 øre pr. kWh de første 10 år, og for de næste 10 år er den 40 øre.

I virkeligheden er virksomhedsordningen en ”skatteudskydelsesmodel”, og ingen ved jo præcist hvor meget "SKAT" vil forlange om 20 år.

Set over det lange løb er der ikke den store økonomisk forskel på de to skatteordninger, og efterhånden som solcelleanlæggene er faldet i pris, er de to ordningers økonomier næsten ens.

Eksempel på skattemæssig afskrivning:Betydning for private – Hvad skal vælges?
Hvilken ordning der skal vælges afhænger af en individuel vurdering af den enkelte økonomi, størrelsen af solcelleanlægget og dermed den forventede indtægt og forventede udgift i forbindelse med vedligeholdelse og forsikring. Uanset hvilken metode der vælges, er investeringen attraktiv, da man sparer på el - regning fra dag 1. Forskellen ligger primært i muligheden for skattemæssig afskrivninger på solcelleanlægget.

Eksempel:

Skatteprocent på 37% p.a
Pris på solcelleanlæg 150.000 kr., der starter med at yde 6.000 kWh pr. år
Der er regnet med at solcelleanlægget mister 0,8% i effektivitteten om året
Der optages et 4% lån i 10 år for at finansiere investeringenSom det ses er investeringen allerede tjent hjem efter 10 år ved anvendelse af virksomhedsmetoden, og efter 13,5 år efter den skematiske metode. Ved top skattebetaling gøres virksomhedsmetoden endnu mere attraktiv da skatteværdien af afskrivningerne bliver højere.

Søg

Retur til indhold | Retur til hovedmenu