Vi sørger for at alle lovkrav opfyldes

Kontakt Weibel Installation A/S, og bed os se institutionens installationer igennem.

I 2021 kontrollerede Sikkerhedsstyrelsen 109 forskellige institutioner i hele Danmark. Artiklen kan ses i dette link: https://www.sik.dk/nyheder/vi-finder-alvorlige-fejl-paa-skolernes-elinstallationer

På baggrund af Sikkerhedsstyrelsen kontrol anbefaler Weibel Installation A/S, at installationerne gennemgås for at kontrollere det lovmæssige sikkerhedsniveau.

Der vil herved synliggøres installationernes tilstand. Hvis der findes installationer der er ulovlige eller på anden måde er udskiftningsmodne, kan der lægges en prioriteringsplan. Det anbefales, at en plan lægges i samarbejde med institutionens bygningsansvarlige, ledelse eller dennes repræsentant, da en plan også skal funderes i økonomien.

 

Weibel Installation A/S har været i Gladsaxe Kommune siden virksomhedens start i år 1999.

Siden da har mange af kunderne været offentlige, heriblandt flere skoler, men også Gladsaxe kommunes egne bygninger er stærk repræsenteret i kundekartoteket.

Weibel Installation A/S har derfor en stor viden indenfor det offentliges krav til kvalitet og det økonomiske aspekt.

Kontakt os for en uforpligtende snak.