Energioptimering
– godt for alting

Spørgsmålet er ikke, om det giver mening med energioptimering. Spørgsmålet er, hvordan I får lavet en optimering, der både giver lavere energiforbrug og højere komfort billigst muligt. Det er nemlig muligt, og da et lavere energiforbrug i sidste ende også giver mindre CO2 udledning, er det godt for alting!

Det er forskelligt, hvor meget der kan spares på at energioptimere private hjem set i forhold til investeringens størrelse. De bedste resultater ved energioptimering opnås ved renoveringer, tilbygninger, ombygninger og naturligvis nybyggeri.

Rådgivningen starter med en gåtur

Vi tilbyder en seriøs rådgivning, hvor vi gennemgår jeres installationer, og derefter udarbejder et uforpligtende energitilbud, der sikrer en prioritet over, hvor I kan opnå besparelser og hvor meget, I kan spare.

Har bygningen allerede en gyldig energimærkning tager vi udgangspunkt i den i energitilbuddet. Energimærkningsrapporten har en beregning af bygningens nuværende energiforbrug og kommer med en række forslag til reducering af energiforbruget. Vi gennemgår rapporten med dig og kan hurtigt gi­ve tilbud på de oplagte energiforbedringer.

Energioptimering fra A-Z

 • Alt der sluger energi som fx lys, varme og ventilation
 • Udskiftning af lyskilder til LED-lys
 • Udskiftning af gamle installationer
 • Energioptimering dækker også over forbrugsmønstre og -adfærd, hvor man slukker lyset efter brug
 • Montering af lyssensorer inde og ude
 • Optimeringen giver bedre indeklima
 • Bedre og billigere lys og lysstyring
 • Mindre energiforbrug og dermed mindre CO2 udledning
 • Økonomisk gevinst med kort betalingstid på investeringer
 • Stat og kommune giver tilskud til energioptimering (skal søges)
 • Tryghed for bedste løsning til prisen
 • Fremtidssikring af boligen
 • Intelligent Bygningsinstallation
 • Større værdi ved salg af bolig