Intelligente bygningsinstallationer

Når boligen (næsten) tænker selv

Den teknologiske udvikling er med til at løfte effekten af de Intelligente Bygningsinstallationer (IBI). Tidligere kunne systemerne kun bruges til en forudbestemt automatisk styring. I dag har systemerne en vis intelligens, som reagerer på input fra sensorer, hvor de fx måler temperatur, luftfugtighed, CO-indhold og tryk.

Med det ”nye” byggeregulativ fra 2006 fik vi verdens skrappeste krav til energiforbrug ved nybyggeri, og det har gjorde samtidig Intelligente Bygningsinstallationers evne til at spare på energien til et must i nybyggeri.

IBI i private hjem

I private hjem bruger vi oftest IBI til at styre eller programmere boligens lamper ude og inde, til varmeanlægget, ventilation, alarmer og musikanlægget, naturligvis. Det betyder i praksis, at du kan slukke alt lys i hjemmet på én gang. Du kan også få natbelysning, hvis nogen skal på toilettet om natten, og hvor lyset i øvrigt slukker selv. Eller at lyset tænder og slukker automatisk, når der ikke er nogen hjemme for at sikre mod indbrud.

Fordele ved IBI-anlæg

  • IBI-anlæg kan give større sikkerhed mod indbrud, brand og gasudslip
  • Spar på varme og el når I tilpasser forbruget efter faktiske behov
  • Tilpas lys og varme og opnå højere komfort, trivsel og effektivitet
  • Du kan programmere lys og andre elinstallationer efter ønsker og behov
  • IBI-anlæg kan let udbygges med nye komponenter så det fremtidssikres
  • IBI-anlæg øger boligens salgsværdi